SAP TRM Nedir?

SAP TRM Modülü Nedir?
Adını Treasury and Risk Management kelimelerinin baş harflerinden alan TRM modülü Türkçe’de Hazine ve Risk Yönetimi ifadesiyle kullanılmaktadır. Bu modül finans departmanında kullanılan hazine işlemlerinin (kredi, mevduat, akreditif, teminat mektubu, leasing, faktöring, spot döviz alım satım işlemi, forward döviz alım satım işlemi, commodity işlemleri, futures işlemleri, bono işlemleri v.b.) kurum çıkarlarına uygun olarak yaşatılmasına ve yönetilmesine imkan sağlamaktadır.SAP TRM modülü, hazine işlemlerinin sisteme kaydedilmesini, otomatik olarak muhasebe kayıtlarının, tahakkuk kayıtlarının, değerlemelerinin oluşturulmasını ve sistemde raporlanmasını sağlamaktadır. Büyüyen şirketlerin gelişen finans departmanlarında yer alan bu hareketler, kayıtların otomatikleştirilmesi kısmı göz önünde bulundurulursa yalnızca finans değil; muhasebe birimleri açısından da firmanın büyük bir iş yükünün azaltılması, dinamikleşmesi ve sistemsel olarak daha işlevli bir hal almasına yardımcı olmaktadır. Temel olarak finans ağının geliştirilmesine yönelik kullanılan TRM modülü, FI (Mali Muhasebe) ve CO (Maliyet Muhasebesi) modülleriyle entegre olarak çalışmaktadır.

https://www.youtube.com/watch?v=CYQf6jJJRNo

SAP TRM modülü muhasebe ve finans departmanlarındaki iş yükünü kolaylaştırmanın yanı sıra risk faktörlerinin ve piyasa verilerinin kuruma etkilerinin belirlenmesi durumlarının gözlemlenmesi aşamasında da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu aşamada kendi dinamik yapısının içerisinde de yapılabilen etkinlik testlerinin yanı sıra yapılabilecek geliştirmelerle farklı modüllerdeki satışların, siparişlerin ve faturaların risklerinin belirlenmesi ve hazine işlemleri ile ilişkilendirerek etkinliklerin ölçülmesine de imkan sağlamaktadır.Bankalarla ya da ilgili finans kuruluşları ile yapılan anlaşmaların yazılı sözleşmelere dönüştürülmesi, teklif bazlı işlem girişlerinin sağlanması, bankaların ve piyasa verilerinin sisteme adaptasyonu sayesinde değişen piyasa verilerinin hazine işlemlerine doğrudan etkilerinin ölçülmesi ve belirlenmesi de mümkün olmaktadır.Piyasadaki rekabet koşulları ve hızlı değişen piyasa verilerinin kurumlara etkileri düşünüldüğünde SAP TRM modülü, firmaların iş gücünü etkin kullanmanın yanı sıra portföylerindeki değerli varlıkların (emtia, döviz v.b. ) etkin kullanımı ve değişen piyasa verileri içerisinde finansal stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu makalede SAP TRM modülünü genel hatları ile ele almaya çalıştım. Daha önce yazdığım “SAP FI Modülü Nedir?“ makalesinden SAP TRM’in entegre olarak çalıştığı SAP FI modülü hakkında bilgi alabilirsiniz.

Yazar: Ebru Büyükdoğan

FI-TRM Takım Lideri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir