SAP FI Modülü Nedir?

SAP FI Modülü Nedir?
SAP FI modülü (SAP mali muhasebe modülü) ile muhasebedeki faaliyetlerin sistemde en uygun ve en güvenilir ortamda gerçekleştirilmesi sağlanır. Bu modül yüzlerce SAP modülünün arasında en çok kullanılanlardandır ve SAP ERP sisteminin yapı taşlarından birisidir. Şirketlerin yasal faaliyetleri bu modül ile sistemde takip edildiğinden bu modülün sistemdeki kurulumu olmazsa olmazdır. SAP’nin birçok modülünün aksine FI modülü hemen hemen her sektörde kullanılmaktadır. Sektör limitinin olmamasının yanında firma büyüklüğü de bu modülü kullanmak için bir kısıt değildir. Küçük, orta ve büyük ölçekli firmalar bu modülü kullanmaktadır. Bu modülü kullanmak için SAP ERP’ye sahip olmak da gerekmez. Farklı ERP sistemleri ile geliştirilecek olan entegrasyon sayesinde SAPnin FI modülü kullanılabilir, yeteneklerinden de faydalanabilir. SAP FI modülü tek bir şirket yapısına uyarlanabileceği gibi çoklu şirket yapıları için de sistemde uyarlama yapılarak tek bir hesap planı yapısı ile konsolidasyon için gerekli zeminin hazırlanmasına yardımcı olur. SAP’nin iş alanı fonksiyonu ile tüm gelir ve giderlerin aynı şirket altındaki farklı faaliyet alanları bazında görülebilmesine olanak sağlanır. Bu modül muhasebe kaydını yaratan hemen hemen tüm modüller (Satınalma, Hazine ve Risk Yönetimi, Satış-Dağıtım ve Maliyet Muhasebesi modülleri) ile entegrasyon halindedir. Bu modülü kullanmak için SAP ERP’ye sahip olmak da gerekmez. Üstelik SAP FI modülünün SAP ERP’den ayrı bir lisans bedeli yoktur, SAP lisansının oluyor olması bu modüle sahip olmak için yeterlidir. Sistemde kurulumu çok zor olmamakla beraber üzerine harcanılan efor ve proje süresi şirketlerin büyüklüklerine ve ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterir. Örnek vermek gerekirse bir projenin 2 ayda tamamlanabileceği gibi 1 yılda da tamamlanabilir.

SAP FI modülünde farklı muhasebe standartları kullanılabilir. SAP’nin defter uyarlaması ile farklı muhasebe standartlarına göre kayıt ve raporlama yapmak mümkündür. Sabit kıymetlerin takibinde de amortismanlar, farklı değerleme alanlarına göre ayrı hesaplanıp muhasebe kaydı oluşturabileceği gibi sadece raporlama amaçlı olarak da görülebilir.

SAP FI Modülünün Özellikleri
SAP mali muhasebe modülünde yaşlandırma, vade farkı ve adat gibi fonksiyonlar bulunmaktadır. Ödeme programı ile ödemelerin güvenli, hızlı kolay bir şekilde yapılabilmesi sağlandığı gibi kısmi olarak ödenen belgeler üzerinden kalan bakiyenin de kolaylıkla görülmesi sağlanır. Sistemdeki online ödeme fonksiyonu ile de seçilen cari ve hesap numarası bazında herhangi bir fatura olmadan da ödemelerin, avansın gerçekleştirilmesi mümkündür. Müşteri tahsilatlarının da banka entegrasyonu ile geliştirilen ürünlerimiz sayesinde online olarak sisteme kayıt edilmesi sağlanır. Yabancı para birimi değerlemesi, amortisman, gelecek yıllara ait gider ve gelir kalemleri, vadeli alacak ve borçların sınıflaması gibi programlar ile dönem kapanışlarındaki harcanan zaman ve yapılan hatalar minumum seviyeye indirgenir.FI modülünde HANA teknolojisi ile birlikte önemli gelişmeler yaşandı. Özellikle çok büyük performans artışı meydana geldi. Nakit akış modülü tarafında daha geniş çerçevede daha hızlı bir yapılandırmanın mümkün olması sağlandı. S/4HANA platformu içerisinde sunulan Simple Finance uygulamasıyla tek bir ekranda birçok fonksiyon aynı anda yönetilebilir hale geldi. Simple Finance’nin kullanıcı dostu arayüze sahip olması sayesinde de benzersiz bir SAP deneyimi sunulmaya başlandı.SAP FI projesini en baştan yapacak olan ya da iyileştirme olarak yeniden yapılandıracak firmalara kişisel tavsiyem; ilk olarak süreçlerini, iş akışlarını çıkartmaları. ihtiyaçları konusunda net olmaları, projeye tam destek vermeleri ve son olarak da işi bilen, sorumluluk sahibi bir danışman firma ile çalışmalarıdır. Bu maddelerin hepsinin bir arada olduğu bir projede en büyük keyif ise sonrasında elde edilen başarıyı yaşamak oluyor.

Yazar: Ebru Büyükdoğan

FI-TRM Takım Lideri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir