SAP CO Modülü Nedir?

SAP CO Modülü Nedir?
SAP CO Modülü (Yönetim Muhasebesi ve Kontrol modülü) ilgili seviyelerdeki kişilere şirket içi gelir ve giderlerin takibi ve raporlanması amaçlı bilgi akışı sağlar. Diğer modüller tarafından oluşturulan kayıtların, şirketlerin raporlama/analiz ihtiyaçlarına uygun şekilde oluşmasını ve toplanan bu verilerin kullanılarak detaylı maliyet ve karlılık analizlerinin yapılabilmesini mümkün kılar. Maliyet ve Karlılık analizlerinin tüm şirketler için hayati önem taşımasından dolayı SAP Yönetim Muhasebesi ve Kontrol (CO) modülü, bütün sektörlerin ihtiyaç duyduğu bir modüldür.Maliyet Muhasebesi ve Kontrol modülü masraf yeri muhasebesi ve iç siparişler, ürün maliyetlendirme (plan maliyetlendirme ve fiili maliyetlendirme-malzeme defteri) , kar merkezi muhasebesi ve karlılık analizi olmak üzere 4 başlık altında toplanabilir.

1. Masraf Yeri Muhasebesi ve İç Siparişler
Özellikle Muhasebe (FI) ve Malzeme Yönetimi/Satın alma (MM) modüllerinden gelen verilerin şirketlerin organizasyon yapılarına uygun şekilde ilgili sorumluluk alanlarında (masraf yerleri) kayıt altına alınmasını hedeflemektedir. Masraf yerlerinde toplanan gider kayıtları dönem (ay) sonu kapanış işlemlerinde ürün maliyetlendirme muhasebesi ve karlılık analizi modüllerini beslemektedir.İç siparişler ise masraf yerlerinden daha alt kırılımda, araç plakası, GSM, fuar vs. gibi detaylarda gider takibi yapılmasını sağlamaktadır.Bununla birlikte masraf yeri ve iç sipariş bazında gider bütçelerinin sisteme yüklenerek plan/fiili karşılaştıra raporlarının da alınabilmesi mümkündür.

2. Ürün Maliyetlendirme Muhasebesi
Üretim aşamasında oluşan direkt hammadde/malzeme tüketimleri, işçilik giderleri, amortisman giderleri vs. masrafların ürün bazında detaylı bir şekilde takip ve analiz edilebilmesine olanak sağlamaktadır. Malzeme defteri fonksiyonu ile her dönem (ay) içerisinde oluşan giderler kullanılarak ürün/parti/ müşteri sipariş stoğu gibi kırılımlarda fiili maliyetler hesaplanabilmektedir.Ayrıca IFRS fiili maliyetlerinin doğru bir şekilde hesaplanabilmesi, ikinci bir malzeme defteri olan Alternatif Değerleme Çalıştırması (AVR) ile mümkündür. Bu fonksiyon ile VUK ve IFRS defterlerinde farklı değerlerin oluşmasına neden olan kıdem karşılıkları, amortisman giderleri, satın alma peşine indirgenmesi gibi kayıtlar dikkate alınarak fiili IFRS değerleri hesaplanmakta ve IFRS defterine ilgili muhasebe kayıtları otomatik olarak kaydedilmektedir.

3. Karlılık Analizi
Özellikle Satış&Dağıtım (SD) modülünden gelen satış verileri ile ay sonlarında hesaplanan fiili maliyetleri kullanarak ürün/müşteri/müşteri grubu/ülke/satış grubu vs. gibi kırılımlarda detaylı karlılık analizlerinin yapılabilmesini sağlamaktadır.Dönem içerisinde masraf yerlerinde biriken satış pazarlama, genel yönetim ve finansman giderlerinin satış miktarı/net satış geliri/brüt satış geliri vs. gibi dağıtım anahtarları ile dağıtılarak ürün/müşteri/müşteri grubu/ülke/satış grubu vs. kırılımlarında raporlama yapılabilmektedir.

4. Kar Merkezi Muhasebesi
Kar merkezleri, masraf yeri yapısına paralel veya departman/bölge/ürün grubu gibi kırılımlarda hiyerarşik bir yapı ile oluşturulabilmektedir. Malzeme, masraf yeri, üretim siparişleri, müşteri siparişleri, vb. ana verilerin içerisine tayin edilerek aynı tüzel kişilik altında farklı departman/bölge/ürün grubu kırılımında bilanço ve gelir tablosu alınabilmesine olanak sağlamaktadır. Transfer fiyatlandırması ile departmanlar arası yapılan stok transferleri esnasında iç gelir/iç maliyet kayıtları oluşturularak normalde satış yapmayan departmanların da gelir elde etmesi mümkün olmaktadır.

Yazar: Kenan Dora

FI-CO Çözüm Mimarı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir