KOBİ’ler Neden E-Dönüşüm Süreci Yaşamalıdır?

Operasyon maliyetleri KOBİ’lerin düşünmesi gereken en önemli faktörlerden bir tanesidir. Zorunluluk kapsamı bir yana bırakılacak olursa e-dönüşümün sağlayacağı en önemli fayda iş süreçleri ile ne kadar bütünleşik olduğudur. İster ERP olsun ister olmasın e-dönüşüm daha verimli ve kontrol edilebilir operasyonlar yaratacaktır. Bununla birlikte ERP tabanına oturtulmuş iş süreçleri ile bütünleşik, akılcı ve platform bağımsız çalışan bir e-dönüşüm modeli ile bu verimlilik optimal noktaya ulaşacaktır. E-fatura işlemlerinde ters kayıt kontrolü, gelen fatura üzerinde onay mekanizmalarının çalıştırılması, mobil üzerinden faturanın muhasebeleştirilebilmesi, fatura yönetiminin basit ve anlaşılır arayüzü olan tek bir kokpit üzerinden yapılabilmesi, yasal yaptırımlar ve onay süreçleri doğrultusunda sistemin proaktif kontrolleri, bu sürece örnek olarak gösterilebilir. Hepsinin tek bir paket üzerinde olduğu düşünüldüğünde KOBİ’ler tek bir platform üzerinden hem toplam sahip olma maliyetlerini düşürecek hem de kısa sürede hızlı aksiyon alabilme avantajına kavuşacaklardır.

KOBİ’ler dönüşüm sürecinde hangi teknolojilere yatırım yapmalıdır? Yapılacak olan yatırım şirketin kendi veri güvenlik politikaları doğrultusunda değişecektir. Örneğin verilerini kendi bünyesinde tutmak isteyen ve networklerini DMZ gibi sistemlerde koruyan şirketler için networkleri üzerinde bir entegrasyon tercih edilebilir. KOBİ’ler ise maliyetlerini daha kontrol edilebilir kılmak için bu yatırımı OPEX şeklinde biçimlendirmek isteyebilirler. Bu doğrultuda bulut üzerinde çalışan bir mimari ile gitmek daha avantajlı olacaktır. Donanım maliyetinin sıfır olduğu kiralama modeli ile oluşturulan bu yapılarda önemli olan nokta verilerin ulaşılabilirliği ve güvenliğidir. Hangi teknoloji ile çalışılırsa çalışılsın e-dönüşüm içindeki tüm katmanları mümkün olduğunca birleştiren tek bir platform üzerinden ilerlemek önemlidir. KOBİ’lerin dikkate alması gereken ilk nokta bu olmalıdır.

Yazar: Onur Pekerten

Ürün Yöneticisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir