SAP BPC Nedir, Ne İşe Yarar?

SAP BPC Nedir? Ne İşe Yarar?
Günümüzde şirketlerin tamamına yakını operasyonel ve finansal verisinin güvenilirliği ve güncelliği konusunda Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin ve bu sistemlerle entegre çalışan İş Zekası (BI) çözümlerinin sunduğu kolaylıklardan faydalanıyor. Bunlara ek olarak, planlama halkasının bu zincire eklenmesi yönetim anlamındaki yapılabilirliğin hem analiz hem de karar alma noktasında farklı bir boyuta geçmesi anlamına geliyor.Burada en çok karşılaşılan problemlerden biri de bütçe planlama projeksiyonlarının sektörel, mikro-makro ekonomik ya da kanuni yükümlülüklerle ilgili değişikliklere esnek biçimde cevap verememesidir. Tam da burada SAP Financial Management ürün ailesinden “Business Planning and Consolidation (BPC)“, SAP’nin bu ihtiyaçlara cevap veren çözümü olarak ön plana çıkıyor.

SAP BPC çözümünün detaylarından bahsederken tüm bu değişimlere hızlı ve esnek biçimde cevap veren, plan ve bütçe verilerinin veritabanı üzerinde tutulduğu, kullanıcı bazlı yetkilendirmeyle veri güvenliğinin sağlandığı ve farklı stratejilerin, farklı senaryolar şeklinde hızlıca uyarlanabildiği bir bütçe yapısından ve bu çözümün şirketlerin bütçe kültürüne yepyeni bir bakış açısı getireceğinden söz edebiliriz. BPC’nin kullanıcıyla, esnekliği ve bilinirliği yüksek excel arayüzü ile buluşmasının hem kullanıcıların sisteme olan alışma sürelerini kısaltmada hem de yeni sisteme güvenlerinin tesisinde önemli pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Sürekli değişen pazar koşullarında bütçe döneminde planlanan verilerde finansal performansı etkileyecek güncellemelerin(enflasyon oranı, kur tahminleri, satış hacmi, hammadde fiyatları v.b.) hızla yapılarak yeni senaryolara ait sonuç tablolarına ulaşılması, veri toplama süresini azaltıp karar vericilerin stratejik karar verme süreçleri için daha fazla fırsat ve süre yaratan önemli bir avantajdır.Bir diğer kritik nokta da BPC ile yeni tanışacak şirketlerin implementasyon süresi ile ilgili kaygılarıdır. Son 10 yılda 45’in üzerinde başarıyla tamamlanmış projeyi müşterilerine teslim eden Detaysoft Bütçe Ekibi; iş yapış şekli ve farklı sektörlerdeki deneyimlerini minimum revizyonla şirketlerin kendi süreçlerine uygun hale getirilebilen hazır bir modelde, B-PACK’de birleştirdi. Projelerin gerçekleştirme süreçlerinde; bir Ar-Ge şirketi olan Detaysoft’un kendi iç kaynakları ve tecrübesini kullanarak hayata geçirdiği bu çözüm paketinin yardımıyla proje sürelerinde yüzde 40’lara varan kısalma gözlemlendiğinden söz edebiliriz.Ölçülemeyenin yönetilemediği günümüz dünyasında, komplike iş süreçlerinin performans değerlendirmesi sırasında standart raporlamanın yanı sıra güçlü görseller yardımıyla da karar vericilerin temel alabilecekleri güvenilir ve güncel sonuçları görüntüleyebilecekleri raporlama ürünleriyle (Business Objects) entegre çalışan BPC, şirketlere farklı bir pencere açıyor.

Yazar: Can Nalbantoğlu

Presales Danışmanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir