SAP Analitikler’de Yenilikler – 1. Bölüm

SAP dünyasında HANA ile birlikte analitik uygulamalarda da önemli gelişmeler yaşanıyor. Gerçek zamanlı raporlama SAP Business Suite on HANA ya da S/4HANA kullanan müşteriler için vazgeçilmez olmuş durumda. Artık in-memory teknolojilerine yatırım yapan bir müşteri analizlerini 1 gün öncesinin verilerinden yapmak, aynı veriyi birebir farklı bir ortama kopyalayıp donanım maliyetini arttırmak ve ETL prosesleriyle çok fazla uğraşmak istemiyor ve haklı olarak raporlarını gerçek zamanlı olarak görmek istiyor.
Peki gerçek zamanlı raporlama nasıl yapılıyor? Öncelikle operasyonel ve stratejik olmak üzere 2 çeşit raporlamadan söz edilebilir.

Operasyonel Raporlama
SAP’de FBL3N, MB5B gibi işlem kodlarından elde edilen, daha detay veriler üzerinden analiz yapılabilecek raporlardır. Operasyonel raporlarda kullanıcı ihtiyaçları HANA öncesinde standart raporlarla karşılanamadığı durumlarda ABAP danışmanları tarafından z’li yazılırdı ya da BW gibi bir veri ambarına çok detay bazda veriler çekilip hesaplamalar mümkün olduğunca dönüştürme kurallarında veya veri kaynağına eklenen alanlarda yapılırdı. Hesaplamalar daha çok veri çekerken yapıldığı için performansı ABAP raporuna göre daha iyi olurdu. HANA ile birlikte artık SQL bilen SAP BI danışmanları da HANA Studio üzerinde geliştirecekleri viewlerle operasyonel raporların önemli bir kısmını SAP BusinessObjects BI araçlarını kullanarak tasarlayabilirler. Bu tip raporlamalarda calculation view ve CDS view kavramları öne çıkıyor. Kısaca bahsedersek;
Calculation view: İşlemsel verilerin kullanılabileceği viewlerdir. HANA Studio’da HANA Modeler perspektifi ile veritabanı katmanında geliştirilir ve danışman veritabanı kullanıcısı ile geliştirmelerini yapar. Daha çok herhangi bir BI aracı ile raporlama yapmak için kullanılır. SAP BusinessObjects Information Design Tool kullanarak universe geliştirmeye benzer. Son kullanıcının kendi raporlarını yapabilmesi için onları anlayacağı dilden alan tanımlamalarını (ör: MATNR yerine MALZEME kullanmak gibi) yapabilir. Kur dönüşümü, ölçü birimi dönüşümü gibi hesaplamalar kod yazmaya gerek kalmadan yapılabilir. Örneğin VBAP ve VBAK tabloları attribute viewlerle (ya da MARA gibi ana veri tablolarıyla) birleştirilerek calculation view oluşturulabilir. Diğer viewlerden farklı olarak hem kod yazmadan grafiksel biçimde (SAP BW’da infoset ya da composite provider oluşturma gibi) hem de SQL yazarak script olarak oluşturulabilir. Burada kod yazarak SQL’in tüm fonksiyonları kullanılabilir. Ancak tablolarda mutlaka öncesinde kullanılacak şema belirtilmelidir. CDS viewler default olarak SAPABAP1, calculation viewler ise default olarak _SYS_BIC şemasında yer alır. Calculation viewleri grafiksel olarak oluşturursanız sonrasında bir tablo eklemek istediğinizde çıktı olarak değiştirdiğiniz alanları tekrar oluşturmak durumundasınız. Bu da calculation viewlerin önemli bir sorunu.

Şekil – 1: Calculation view grafiksel tasarım ekranı

Şekil – 2: Calculation view script tasarım ekranı

HANA 2.0 ile birlikte daha önce calculation view’den farklı olarak kullanılan attribute view ve analytical viewler artık calculation view içinde yaratılıyor. Bu viewlerden de kısaca bahsedersek attribute view ana verilerin ve metinlerin kullanılabileceği viewlerdir. MARA, MAKT, T134T, T023T tablolarından attribute view yapılarak tüm projede calculation viewler içinde ya da universelerde kullanılabilir. Ana veri olduğu için özetleme, union vs. yapılamaz, sadece join yapılabilir. SAP BW’daki ana veri veri kaynakları gibi düşünülebilir. Analytical view ise işlem tabloların boyutlarla (tablo veya attribute view) ilişkilendirilmiş halidir. Veri ambarındaki star schema mantığına benzer.
CDS (Core data services) view: HANA Studio’da ABAP perspektifi ile ABAP katmanı üzerinde geliştiren viewlerdir. Bu viewlere SAP GUI’de SE11 işlem kodundan ulaşabilirsiniz.

Şekil – 3: CDS view örneği

CDS viewler SAP BusinessObjects BI araçları kullanılarak universe aracılığıyla ya da calculation view aracılığıyla raporlarda kullanılabilir. Embedded BW kullanılıyorsa BEx Query Analyzer ile de direkt bağlanıp raporlama yapılabilir.
Yukarıda bahsedilen viewler database seviyesinde çalıştığı için raporlamaların performanslı olması adına hesaplamalar mümkün olduğunca bu viewlerde yapılmalıdır.
Operasyonel raporlamada viewlerle SAP BusinessObjects BI araçlarının entegrasyonu önem kazanmaktadır. Aşağıdaki ekranda görüleceği üzere entegrasyonda çok fazla esneklik var. SAP tablolarını CDS viewlerde kullanabilir. Bu CDS viewler ise;
– Direkt BEx sorgularında (sadece Embedded BW olması durumunda) kullanılabilir. İstenirse buradan SAP BusinessObjects BI araçlarıyla raporlanabilir.- Calculation viewler içinde (dolayısıyla calculation viewlerin kullanılabildiği her ortamda) kullanılabilir. İstenirse universe oluşturmaya gerek olmadan SAP BusinessObjects BI araçlarıyla raporlanabilir.- Information Design Tool ile universe’lerde kullanılıp SAP BusinessObjects BI araçlarıyla raporlanabilir.Veriler CDS viewler ile ya da CDS viewler olmadan da direkt olarak calculation viewler içinde de kullanılabilir. Calculation viewler ise alternatif olarak;- Direkt SAP BusinessObjects BI araçlarıyla bağlanılıp universe’e gerek kalmadan raporlama yapılabilir.- Information Design Tool ile universe’lerde kullanılıp SAP BusinessObjects BI araçlarıyla raporlanabilir.- BEx sorgularında direkt olarak kullanılabilir.

Şekil – 4: SAP BusinessObjects BI entegrasyonu

Tüm bunlara ilave olarak SAP operasyonel raporlamayla ilgili HANA Live ve Embedded Analytics adını verdiği kavramları sunuyor. HANA Live standart tablolar kullanılarak oluşturulan hazır calculation view kümesidir. SAP projelerde rapor hazırlama ve test süresini kısaltmak için standart tablolardan oluşturdukları viewleri (örneğin VBAP, VBUP ve VEDA’dan SalesDocumentItem viewi gibi) HANA Live denilen içerik altında toplamıştır. Bu modele de VDM (virtual data model) demiştir. SAP BW’da hazır içerikteki veri kaynakları gibi düşünülebilir. S/4HANA’da ise bu içeriği değiştirerek ve geliştirerek Embedded Analytics denilen bir yapı ortaya çıkardı. Embedded Analytics calculation view yerine CDS viewlerden oluşan bunun üzerine Fiori ve SAP BusinessObjects BI uygulamalarından bazı hazır raporları olan hazır bir yapıdır.

Bu blog yazısında operasyonel raporlamada kullanılan viewlerden ve SAP BusinessObjects BI araçlarıyla ilgili entegrasyondan kısaca bahsedildi. Daha sonraki blog yazısında stratejik raporlardan ve S/4HANA’nın SAP BW entegrasyonundan ve raporlama alternatiflerinden bahsedilecektir. Bu konularda daha detaylı bilgi almak isterseniz iletisim@detaysoft.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazar: Altay Rodoplu

İş Zekası Grup Yöneticisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir