İş Analitiği Yatırımlarının Şirketler İçin Değeri

İş Analitiği Yatırımlarının Şirketler İçin Değeri

Şirketler iş analitiği yatırımlarını sadece mevcut yaptığı işi hızlandıracak bir araç ve yatırım olarak görmek yerine kendi strateji ve hedefleri doğrultusunda gerektiğinde iş yapış şeklini ve süreçlerini değiştirerek kuruma değer katacak yatırımlar olarak ele almalıdır. Bugün teknik olarak başarıyla kurulmuş fakat şirket içinde yeterince kullanılmayan iş analitiği uygulamalarına bakıldığında arkasında şirketin bakış açısı ve kurum kültüründen kaynaklanan nedenlerin ciddi bir yeri olduğu görülebilir. Bu farkındalığa sahip olan şirketlerin öncelikleri bu bakış açısını değiştirmek ve şirketteki değişime katkı sağlayacak şekilde şu anki mevcut süreçlerden ziyade olması gereken süreçlere göre yatırımları hayat geçirmek oluyor. Bunları hayata geçirirken mutlaka danışmanlığa ihtiyaç duyuyorlar. BT şirketlerinin önceki proje deneyimlerinden yararlanıp öncelikleri belirlemede onlardan tavsiye alıyorlar. Bunu yaparken farklı BT şirketlerinin görüşlerini kendi içinde değerlendirebiliyorlar. Yatırımı hayata geçirme sürecinde ise hem teknik hem süreç iyileştirme anlamında mutlaka danışmanlık desteğine ihtiyaç duyuyorlar. Proje sonrasında ise destek anlaşması yaparak yine kendilerine katkı sağlıyoruz.

İş Analitiği Çözümleri KOBİ’lere Fayda Sağlar mı?
Küçük ve orta ölçekli firmalarda iş analitiği çözümlerinin kendilerine global ölçeğe göre daha az faydalı olup olmadığı sorusu vardır. Bir firmanın, müşteri, sermaye, çalışan ve kendi iç süreç ve iş akışları verilerini toplamaları için büyük ölçekli olmasına gerek yoktur. İnteraktif, tahmine yönelik, esnek, şeffaf, stratejik gibi sıfatlarla nitelendirebileceğimiz iş zekası ve tüm veri analizleri, her ölçekteki firma için performans arttırıcı olmaktadır. KOBİ’lerde son yıllarda bu farkındalık oluştu ve bütçelerine uygun iş analitiği çözümlerine odaklandılar. Tedarikçiler de KOBİ’ler için maliyet açısından daha uygun olacak çözümler sunmaya başladı.

Kamunun e-Dönüşüm çalışmaları, iş analitiği konusunda farkındalığın gelişmesinde nasıl bir yere sahip?
Kamuda e-Dönüşüm ile birlikte dijital hayata geçilmesiyle şeffaflık, hız ve maliyet düşürme anlamında ciddi kazanımlar elde edilmeye başlandı. Hem vatandaş hem kamu kurumlarının bu değişime hızlı bir şekilde adapte olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra da e-Dönüşüm ile kayıt altına alınan verilerin daha iyi bir şekilde analiz edilmesi gereksinimi artacak. Bu ERP kullanan firmanın iş analitiği araçlarına ihtiyaç duyması gibi düşünebilir. Artık elinde her türlü veri olacak, kurumlar bunu karar destek sistemleri aracılığıyla kullanabilir hale gelecek. Bu da iş analitiğinde farkındalığın oluşmasına ve artmasına neden olacak.

İş Analitiğinin Gelişimi
Bellek içi teknolojilerin gelişmesiyle kurumlar rekabet avantajı kazanabilmek adına anlamlı bilgiye her an, her yerden, hızlı ve gerçek zamanlı ulaşmak istiyor. Kısa vadede iş analitiklerinde bu teknolojilerin kullanımının artacağını düşünüyoruz. Orta ve uzun vadede bakıldığında internetin her alanda kullanılır olması, sosyal medyanın geldiği nokta şirketlerin müşterileri daha iyi anlamak ve eğilimlerini görmek için buradaki düzensiz ve yapısal olmayan verileri de analiz etme ihtiyacı şirketleri büyük veri çözümlerine yönlendirecek. Bu yapısal olmayan verileri yapısal hale getiren büyük veri çözümleri önümüzdeki dönemde değişen pazara ayak uydurmak isteyen şirketlerin önceliği olacak.

Yazar: Altay Rodoplu

İş Zekası Grup Yöneticisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir